BMW electric charging

DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MOBILITATE ELECTRICĂ

BMW Group Purchasing intensifică activităţile de dezvoltare durabilă şi deschide calea pentru creşterea viitoare a mobilităţii electrice

Nivelul ridicat de flexibilitate a lanţului de aprovizionare accelerează transformarea către mobilitate electrică. +++ Măsuri extinse pentru a asigura conformitatea cu standardele de mediu şi sociale şi pentru a asigura accesul la multe materii prime critice. +++ Măsuri de dezvoltare durabilă în lanţul de aprovizionare care oferă rezultate: emisiile de CO2 reduse cu 17% la BMW iX. +++ Wendt: "Dezvoltarea durabilă este o parte integrantă a tuturor activităţilor de achiziţie".

 

Citeşte în continuare
Dezvoltare durabilă şi mobilitate electrică

BMW Group îşi pregăteşte din ce în ce mai mult achiziţiile pentru creşterea viitoare a mobilităţii electrice şi stabileşte noi standarde de dezvoltare durabilă. Extinderea mobilităţii electrice face ca crearea de valoare în reţeaua de furnizori să fie mai importantă ca niciodată, atât în ceea ce priveşte emisiile de CO2, cât şi aprovizionarea cu aşa-numitele materii prime critice precum cele necesare pentru producerea celulelor de baterii.

"Credem că dezvoltarea durabilă este o parte integrantă a tuturor activităţilor de achiziţie. Aşadar, pe măsură ce adaptăm creşterea planificată a automobilelor electrificate în reţeaua de furnizori, integrăm în acelaşi timp cerinţele noastre de dezvoltare durabilă în toate atribuirile contractelor. În acest fel, ducem dezvoltarea durabilă la nivelul următor. În special ca producător premium, aspirăm să fim lideri în dezvoltare durabilă şi să ne asumăm responsabilitatea", a declarat Dr. Andreas Wendt, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru achiziţii şi reţeaua de furnizori.

BMW Group îşi propune să aibă peste şapte milioane de automobile electrificate pe şosele până în 2030 - două treimi dintre acestea fiind full electrice. La această scară, BMW Group Purchasing se asigură nu numai că lanţul de aprovizionare poate gestiona volume mai mari, ci şi asigură o dezvoltare durabilă. În acest fel, BMW Group Purchasing are o contribuţie vitală la transformarea companiei către mobilitate electrică.

Citeşte în continuare

FLEXIBILITATEA RIDICATĂ SATISFACE CEREREA TOT MAI MARE DE MOBILITATE ELECTRICĂ

Cererea tot mai mare de automobile electrificate va creşte şi nevoia de componente şi piese care intră în producerea acestor maşini. În ceea ce priveşte celulele de baterii, în special, BMW Group Purchasing implementează diferite măsuri pentru a se adapta acestei creşteri. BMW Group se aprovizionează cu actualele celule de baterii de generaţia a cincea de la patru furnizori - ceea ce îl face mai puţin dependent de furnizorii individuali.

"Flexibilitatea volumului este o premisă de bază şi un criteriu decisiv în selectarea furnizorilor noştri de baterii. Pentru celulele noastre de baterii de generaţia a cincea, am convenit pentru o flexibilitate de 20% în ceea ce priveşte cantităţile care urmează să fie achiziţionate: în ambele direcţii - în sus şi în jos", a adăugat Wendt.

Deoarece celula bateriei reprezintă o mare parte din costul propulsiei la automobilele electrificate, aceasta este o pârghie-cheie pentru reducerea costurilor pe termen lung. Accentul principal se pune pe materiile prime ale celulelor şi pe producţia de baterii. Prin urmare, BMW Group îşi consolidează cunoştinţele extinse în aceste domenii la propriul său Centru de Competenţă pentru Celule de Baterii.

Citeşte în continuare

ACCENTUL PE DEZVOLTARE DURABILĂ

are un impact asupra BMW iX

BMW Group îşi extinde constant activităţile de dezvoltare durabilă în paralel cu creşterea puternică a mobilităţii electrice. Achiziţiile se concentrează pe trei domenii principale: 1. respectarea standardelor de mediu şi sociale, respectarea drepturilor omului; 2. protejarea resurselor naturale; şi 3. reducerea emisiilor de CO2 în lanţul de aprovizionare.

Aceste măsuri dau deja rezultate la BMW iX. Folosirea energiei verzi regenerabile pentru a produce celule de baterii şi utilizarea sporită a materialului secundar reduc emisiile de CO2 din lanţul de aprovizionare BMW iX cu 17%, comparativ cu acelaşi automobil produs fără aceste măsuri.

În acelaşi timp, BMW Group îşi limitează şi utilizarea materiilor prime critice şi a redus cantitatea de cobalt din materialul catodic pentru actualele celule de baterii de generaţia a cincea la mai puţin de 10% şi a crescut cantitatea de nichel secundar (reciclat) până la 50%. La fel de important, motoarele electrice nu mai necesită utilizarea pământurilor rare.

Respectarea standardelor de mediu şi sociale controlate prin procese transparente înainte, în timpul şi după atribuirea contractului BMW Group este un pionier pentru verificarea antecedentelor corporate din reţeaua de furnizori. Încă din 2008, compania a început să abordeze această problemă şi a insistat ulterior asupra unor standarde sociale şi de mediu complexe la comandarea livrabilelor pentru BMW i3. Din 2014, toţi furnizorii direcţi ai BMW Group au fost obligaţi contractual să respecte drepturile omului, să respecte standardele sociale şi de mediu extinse şi să introducă sisteme de management pentru a promova siguranţa la locul de muncă şi pentru a proteja mediul. De asemenea, aceste cerinţe trebuie transmise contractual către subcontractanţi.

"Nu numai că transmitem responsabilitatea şi către reţeua de furnizori; ne asumăm responsabilitatea împreună cu furnizorii noştri direcţi. Beneficiem de ani de experienţă şi creăm procese pentru a obţine o mai bună transparenţă şi trasabilitate", a explicat Wendt.

BMW Group Purchasing nu se bazează exclusiv pe obligaţiile contractuale pentru aceasta, ci implementează şi un număr mare de măsuri suplimentare ca parte a unui proces transparent. Un filtru de risc este utilizat pentru a evalua locaţiile potenţiale ale furnizorilor din întreaga lume, chiar înainte de apelul de oferte. Următorul pas este de a solicita posibililor furnizori să-şi prezinte activităţile de dezvoltare durabilă într-un chestionar detaliat. Partenerii externi lucrează şi cu evaluatori interni în acest context.

Respectarea cerinţelor de dezvoltare durabilă definite este o condiţie prealabilă pentru atribuirea unui contract. Pe toată perioada contractului, partenerii externi lucrează cu evaluatori interni pentru a verifica conformitatea cu cerinţele de dezvoltare durabilă, prin chestionare şi audituri.

Dacă apar discrepanţe în timpul oricăruia dintre aceşti paşi, BMW Group cade de acord cu furnizorii privind măsurile corespunzătoare. În acest fel, BMW Group Purchasing monitorizează mii de locaţii în fiecare an.

De asemenea, compania a stabilit o procedură care poate fi utilizată pentru a raporta anonim neconformitatea cu standardele sociale şi de mediu.

Citeşte în continuare

ACCENT SPECIAL ASUPRA MATERIILOR PRIME CRITICE

BMW Electromobility

Eliminarea încălcărilor drepturilor omului şi a standardelor de mediu

prezintă o provocare specială în cazul materiilor prime critice - de exemplu, pentru litiu şi cobalt, ambele sunt componente esenţiale pentru producerea celulelor de baterii. Prin urmare, pentru ambele materii prime, BMW Group Purchasing a implementat măsuri suplimentare pentru a asigura extracţia şi prelucrarea cobaltului în conformitate cu standardele de dezvoltare durabilă şi pentru a evita problemele cu condiţiile de lucru, de exemplu exploatarea prin muncă a copiilor. Prin urmare, compania se aprovizionează cu cobalt şi litiu direct din mine şi le pune la dispoziţia furnizorilor de celule de baterii.

"Pe lângă garantarea predictibilitatea preţurilor, acest lucru ne permite să ancorăm standardele noastre de dezvoltare durabilă în contracte şi să ne asigurăm că litiul şi cobaltul sunt exploatate şi prelucrate într-un mod durabil din punct de vedere ecologic şi social. Am verificat acest lucru chiar noi când am inspectat minele din Australia şi Maroc", a explicat Wendt.

O altă provocare majoră este asigurarea respectării drepturilor omului şi respectarea standardelor de mediu, sănătate şi siguranţă pentru extracţia materiilor prime atunci când procesul nu este industrializat, ci are loc în cele mai elementare condiţii artizanale. Din acest motiv, ca parte a verificării antecedentelor corporate, BMW Group îşi asumă activ responsabilitatea şi participă la proiecte locale, pe baza principiului de a susţine dezvoltarea ca primă soluţie înainte de retragerea de pe aceste pieţe problematice. În 2018, BMW Group şi-a unit forţele cu alţi parteneri pentru a crea iniţiativa intersectorială "Cobalt for Development" (Cobalt pentru dezvoltare) în Congo. Obiectivul proiectului, implementat de Agenţia Germană pentru Cooperare Internaţională (GIZ), este de a dezvolta şi de a profesionaliza mineritul artizanal în regiune, astfel încât să îndeplinească cerinţele ridicate de dezvoltare durabilă ale BMW Group şi să poată deveni din nou o opţiune pentru aprovizionarea cu cobalt pe termen lung.

Citeşte în continuare

Măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă pentru alte materii prime critice

BMW Group a implementat măsuri suplimentare pentru a întări conformitatea cu standardele de mediu şi sociale pentru materiile prime critice suplimentare. Aici, BMW Group Purchasing merge dincolo de standardele de dezvoltare durabilă convenite contractual şi se implică mai mult în lanţul de aprovizionare prin acorduri corespunzătoare încheiate direct în puncte deosebit de critice din lanţul de aprovizionare.

Minele şi topitoriile sunt un punct central: aici se pot dezvolta colaborări suplimentare. De asemenea, este important ca minele şi topitoriile să fie certificate conform standardelor stricte, recunoscute la nivel internaţional. În acest scop, BMW Group Purchasing este implicat activ în iniţiativele internaţionale de standardizare axate pe extracţia materiilor prime, precum standardul IRMA, care este cel mai acceptat, cel mai ambiţios şi cel mai cuprinzător dintre toate standardele miniere.

În acelaşi timp este posibilă extinderea altor proiecte locale precum "Cobalt pentru dezvoltare", precum şi extinderea achiziţiei directe a materiilor prime critice.

Citeşte în continuare

Gestionarea responsabilă a resurselor naturale

Pe lângă respectarea standardelor de mediu şi sociale şi respectarea drepturilor omului, şi gestionarea responsabilă a resurselor finite ale naturii joacă un rol central.

Pentru a proteja rezervele de materii prime critice, BMW Group şi-a stabilit obiectivul de a creşte semnificativ procentul de materii prime reciclate pe care le foloseşte, aşa-numitul material secundar, până în 2030 şi de a folosi materiile prime de mai multe ori într-o economie circulară. Creşterea mobilităţii electrice face ca ideea economiei circulare să devină din ce în ce mai importantă, din cauza numeroaselor materii prime critice necesare pentru celulele de baterii. Materialul secundar reduce substanţial emisiile de CO2 comparativ cu materialele primare: de aproximativ patru până la şase ori pentru aluminiu.

Citeşte în continuare

Reducerea emisiilor de CO2 în lanţul de aprovizionare oferă rezultate

BMW Group îşi propune ca până în 2030 să reducă emisiile de CO2 ale lanţului de aprovizionare per automobil cu 20% faţă de nivelul din 2019. Fără măsuri corective, emisiile de CO2 per vehicul din lanţul de aprovizionare BMW Group ar creşte cu mai mult de o treime până în 2030 - în principal datorită producţiei celulelor de baterii care consumă multă energie şi a extinderii utilizării  aluminiului. Compania intenţionează să inverseze această tendinţă. Unul dintre modurile în care face acest lucru este să transforme amprenta de carbon într-un criteriu de decizie în procesele sale de atribuire a contractului. În special, utilizarea energiei verzi pentru producerea celulelor de baterii de la BMW iX a dus la o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 în lanţul de aprovizionare.

BMW Group a anunţat dezvoltarea durabilă ca un criteriu esenţial în evaluarea de management la toate nivelele companiei, Mai multe detalii în anunţul oficial din luna iulie 2020 - aici.

Mai multe informaţii despre proiectele de dezvoltare durabilă BMW găsiţi - aici.

Un raport detaliat despre dezvoltarea durabilă BMW Group – BMW Group Sustainable Value Report 2019, găsiţi - aici.

Citeşte în continuare