Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

006

Cifrele pentru consumul de combustibil/ electric şi emisiile de CO₂ depind de formatul de jante şi anvelope selectat. Consumul de combustibil este determinat în concordanţă cu circuitul ECE de condus; valorile se referă la echipamentele opţionale.
Informaţii suplimentare despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO₂ pot fi obţinute consultând reglementările referitoare la consumul de combustibil şi emisiile de CO₂ ale autoturismelor noi. Acestea pot fi obţinute gratuit de la dealerul tău BMW.
Cifrele pentru consumul de combustibil, emisiile de CO₂, consumul de energie electrică şi clasa de eficienţă depind de formatul de jante şi anvelope selectat. Cifrele nu se referă la un anumit model de automobile, nu fac parte din ofertă şi sunt afişate pentru a compara diferitele modele.
Conform Directivei 1999/94/EC, emisiile de CO₂ generate de producerea şi furnizarea combustibililor sau altor surse de energie nu au fost luate în considerare în momentul efectuării acestor calcule.