Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i8 coupe image n videos

BMW i8 Coupé:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 1,9
Consum mixt de energie, în kWh/100 km: 14,0
Emisii medii de CO2, în g/km: 42
* Datele sunt provizorii şi se pot modifica.


Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt determinate în concordanţă cu Reglementările Europene (CE) 715/ 2007, în versiunea aplicabilă în momentul omologării. Aceste cifre se referă la automobile cu configuraţie de bază în România, iar autonomia este calculată în funcţie de dimensiunile jantelor şi anvelopelor selectate.


Clasa de eficienţă este determinată în concordanţă cu Directiva 1999/94/CE şi cu Pkw-EnVKV şi este bazată pe cifrele pentru consum de combustibil şi emisii de CO2 stabilite conform ciclului NCEC pentru clasificare.


Informaţii suplimentare despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO2 pot fi obţinute consultând reglementările referitoare la consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor noi. Acestea pot fi obţinute gratuit de la dealerul tău BMW.