MAI MULTĂ RELEVANŢĂ ÎN CĂLĂTORIILE ZILNICE. MAI PUŢINĂ AMBIGUITATE.

Schimbarea metodelor legale de testare pentru consum de combustibil, emisii de CO₂ şi poluanţi.

MAI MULTĂ RELEVANŢĂ ÎN CĂLĂTORIILE ZILNICE. MAI PUŢINĂ AMBIGUITATE.

Schimbarea metodelor legale de testare pentru consum de combustibil, emisii de CO₂ şi poluanţi.

MAI MULTĂ RELEVANŢĂ ÎN CĂLĂTORIILE ZILNICE. MAI PUŢINĂ AMBIGUITATE.Schimbarea metodelor legale de testare pentru consum de combustibil, emisii de CO₂ şi poluanţi.

Noul ciclu european de condus (pe scurt NCEC) a fost introdus în 1992. Această procedură a fost utilizată din acel moment pentru stabilirea valorilor consumului de combustibil şi a emisiilor de CO2 ale automobilelor. Cu toate acestea, testul de laborator a prezentat întotdeauna dezavantaje în ceea ce priveşte stabilirea realistă a valorilor consumului de combustibil şi a emisiilor de CO2.

 

Astfel, până în toamna anului 2018, un nou ciclu de condus numit WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, trad. „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”) va înlocui treptat NCEC.

 

Testul de laborator va fi însoţit de un test de emisii de CO2 care măsoară în mod direct nivelul poluanţilor, chiar în timpul condusului: RDE („Real Driving Emissions”, trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”).

DE LA NCEC LA WLTP.

Valori mai realiste ale consumului de combustibil, datorită condiţiilor de testare mai realiste.

WLTP este o nouă procedură de testare obligatorie din punct de vedere legal pentru ca toţi producătorii de automobile să poată determina valorile consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2. Prin apropierea condiţiilor de testare de condiţiile din realitate, procedura WLTP va oferi valori mai practice şi mai relevante. Una dintre schimbări este durata mai mare de testare (30 în loc de 20 de minute), precum şi vitezele de testare redefinite şi mai mari.

 

Pentru a stabili cu mai multă precizie valorile emisiilor de CO2, noua procedură de testare va include atât echipamentele standard – ca în cazul anterior – cât şi echipamentele opţionale disponibile în automobil. Prin urmare, vor fi comunicate două valori pentru fiecare model de automobil: cel mai scăzut şi cel mai ridicat standard al valorilor consumului de combustibil, în funcţie de echipamente.

 

În cazul unei configuraţii specifice a automobilului, valoarea standard individuală poate fi indicată direct.

 

Datorită procedurii WLTP, vei putea evalua mai bine consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilului în viitor. Din moment ce aceste valori vor fi măsurate într-un mod mult mai realist decât înainte, este posibil ca cifrele consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2 să fie mai mari la automobilele cu motoare cu ardere internă. În cazul automobilelor electrice, autonomia în mod electric va scădea.

 

BMW a început deja tranziţia spre noua procedură de testare şi îşi pregăteşte treptat portofoliul de produse cu automobile noi, versiuni noi de motorizare sau revizii tehnice. Acest lucru va permite asigurarea conformităţii cu procedura WLTP pentru întreaga flotă a BMW Group.

 

Din septembrie 2018, toţi producătorii de automobile din Uniunea Europeană, precum şi din Elveţia şi Turcia, vor fi obligaţi să producă doar automobile care au fost testate conform procedurii WLTP. Procesul de tranziţie din interiorul fiecărei pieţe depinde de legislaţia naţională respectivă. Însă, până în decembrie 2020, toate ţările care adoptă legislaţia europeană pentru aprobarea automobilelor trebuie să indice valorile WLTP, pentru toate automobilele.

„Noul test se va asigura că măsurătorile laboratorului reflectă mai bine performanţa automobilului pe şosea.”
Asociaţia producătorilor europeni de automobile

WLTP ÎN COMPARAŢIE CU NCEC.

Acestea sunt diferenţele specifice dintre procedura de testare veche şi cea nouă.

Condiţii de testare
NCEC
WLTP
Durată test
20 min.
30 min.
Distanţă test
11 km
23,5 km
Timp petrecut în staţionare
25%
13%
Faze de testare
Urban, extraurban, mixt
Scăzut, mediu, ridicat, foarte ridicat, mixt; (plus consumul în oraş pentru automobilele electrice şi cele hibrid „plug-in”)
Viteza
Medie: 34 km/h
Maximă: 120 km/h
Medie: 46,6 km/h
Maximă: 131 km/h
Temperatura la pornire
20–30° C
Pornire cu motorul rece
14° C
(testat la 23° C corectat pentru 14° C)
Pornire cu motorul rece
Echipamente opţionale speciale
Nu sunt luate în considerare.
Toate echipamentele opţionale sunt luate în considerare în ceea ce priveşte influenţa lor asupra aerodinamicii, a greutăţii şi a rezistenţei la rulare.

VALORI REALE ALE EMISIILOR DE CO₂.

Limitarea valorilor poluanţilor pe şosea.

În plus faţă de procedura WLTP, testele RDE („Real Driving Emissions”, trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”) vor fi de asemenea obligatorii pentru toţi producătorii de automobile, începând cu luna septembrie 2018. În cadrul testelor RDE, emisiile de poluanţi precum pulberile în suspensie şi oxizii de azot (NOx) sunt măsurate direct în timpul condusului. Această metodă stabileşte valorile medii ale emisiilor de CO2 la care te poţi aştepta în călătoriile zilnice.

 

Pentru a scădea mai mult valorile poluanţilor, BMW utilizează diverse tehnologii pentru scăderea emisiilor de noxe ale modelelor sale: măsurile includ sistemul „BluePerformance” cu SCR („Selective Catalytic Reduction”, trad. „Reducere catalitică selectivă”) şi filtre de particule în automobilele diesel, precum şi în automobilele pe benzină. Astfel, BMW poate respecta limita scăzută a standardului EU6c de emisii de noxe, standard obligatoriu pentru toate automobilele noi începând cu toamna anului 2018. Standardul EU6c de emisii de noxe stabileşte limite mai mici pentru automobilele cu motoare pe benzină, în comparaţie cu standardul EU6b. Aceleaşi limite se aplică şi automobilelor cu motoare diesel în cadrul ciclului de condus, pentru standardele EU6b şi EU6c.

STANDARDUL EU PENTRU EMISII DE NOXE.

STANDARDUL EU PENTRU EMISII DE NOXE.

Valori mai scăzute. Provocări mai mari.

Standardul EU de emisii de noxe defineşte limitele valabile ale emisiilor de noxe, precum oxizii de azot (NOx) şi pulberile în suspensie, în cadrul Uniunii Europene. Aceste limite diferă în funcţie de motor şi de modelul automobilului. Limitele cresc în mod constant, pentru protejarea mediului înconjurător şi pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, iar acest lucru creează noi provocări pentru producătorii de automobile.

SEPTEMBRIE 2017.

SEPTEMBRIE 2017.

Tranziţia treptată spre procedurile de testare WLTP şi RDE va începe în luna septembrie 2017.

SEPTEMBRIE 2018.

SEPTEMBRIE 2018.

Toate automobilele noi vor trebui certificate conform testului WLTP şi vor respecta limitele pentru cantitatea de particule din cadrul procedurii de testare RDE. Acest lucru va asigura compatibilitatea valorilor pentru consumul de combustibil şi emisiilor de CO2 ale tuturor automobilelor.

SEPTEMBRIE 2019.

SEPTEMBRIE 2019.

Noile automobile produse şi înmatriculate vor trebui de asemenea să respecte limitele RDE pentru oxizii de azot (NOx), conform condiţiilor RDE.

DECEMBRIE 2020.

DECEMBRIE 2020.

Ţările care adoptă legislaţia europeană pentru aprobarea automobilelor trebuie să specifice valorile WLTP pentru toate automobilele.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

Întrebările tale. Răspunsurile noastre.

 • Ce este WLTP?

  Abrevierea WLTP vine de la „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (trad. „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”).

  Aceasta reprezintă o nouă procedură de testare pentru stabilirea mai realistă a valorilor pentru consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor, care va fi obligatorie din punct de vedere legal pentru toate automobilele începând cu luna septembrie 2018. WLTP va înlocui treptat procedura NCEC, aplicabilă anterior.

 • Ce este ciclul de condus WLTP?

  Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale unui automobil depind de stilul de condus. Din acest motiv au fost adunate date din întreaga lume pentru procedura WLTP. Aceste date sunt utilizate pentru a defini patru faze reprezentative cu diferite viteze: scăzută, medie, ridicată şi foarte ridicată. În cadrul fiecăreia din aceste faze, există diverse nivele de acceleraţie, de frânare şi de oprire, pentru a ilustra situaţii relevante pentru condusul zilnic. Combinaţia acestor faze are ca rezultat ciclul de condus.

 • Cum gestionează BMW noua procedură WLTP?

  BMW a început deja tranziţia spre noua procedură de testare şi îşi pregăteşte treptat portofoliul de produse cu automobile noi, versiuni noi de motorizare sau revizii tehnice. Acest lucru va permite asigurarea conformităţii cu procedura WLTP pentru întreaga flotă a BMW Group.

 • Ce presupune WLTP pentru mine?

  Datorită procedurii WLTP, vei putea stabili mai bine cât de ridicate sunt în mod normal valorile pentru consumul de combustibil şi emisiile de CO2. În acelaşi timp, valorile mai realiste vor însemna şi cifre mai mari ale consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2 pentru automobilele cu motor cu ardere internă şi autonomie mai scăzută pentru automobilele electrice (inclusiv modelele hibrid „plug-in”).

 • Ce este RDE?

  Abrevierea RDE vine de la „Real Driving Emissions” (trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”). Aceasta este o procedură nouă de stabilire a poluanţilor, precum oxizii de azot (NOx) şi cantitatea de particule. Aspectul cel mai important este faptul că măsurătorile se realizează pe şosea în condiţii de condus realiste, nu în laborator. Un dispozitiv numit „Portable Emissions Measurement System” (trad. „Sistem portabil de măsurare a emisiilor de noxe”, pe scurt PEMS) este ataşat în acest scop de sistemul de evacuare al automobilului de test.

 • Ce este EU6?

  Euro 6 reprezintă numele standardului curent de emisii de noxe pentru poluanţi. Acesta defineşte valori maxime mai mici pentru pulberile în suspensie şi oxizii de azot (NOx), în comparaţie cu EU5. Începând cu toamna anului 2018, standardul EU6c de emisii de noxe va deveni obligatoriu, iar în comparaţie cu standardul EU6b, acesta indică limite mai mici pentru cantitatea de particule din automobilele cu motor pe benzină. Aceleaşi valori limită se aplică şi pentru automobilele cu motoare diesel în cadrul ciclului de condus, pentru standardele EU6b şi EU6c.

 • Ce înseamnă „Selective Catalytic Reduction” (trad. „Reducere catalitică selectivă”, SCR)?

  Pentru a scădea şi mai mult valorile emisiilor de noxe, în sistemul de evacuare al motoarelor diesel este introdus amoniac lichid numit „AdBlue”. Aceasta reacţionează cu oxizii de azot (NOx) şi prin urmare scade cantitatea acestora. Astfel, în motor rămâne doar apă, azot şi CO2.

 • Ce este „BluePerformance”?

  BMW utilizează tehnologia „BluePerformance” pentru a scădea şi mai mult emisiile de oxizi de azot (NOx) ale automobilelor. Această tehnologie creşte performanţa motoarelor diesel în ceea ce priveşte emisiile de noxe. În plus faţă de filtrul de particule diesel şi de convertorul catalitic pentru depozitarea oxizilor de azot (NOx), la anumite modele convertorul catalitic SCR („Selective Catalytic Reduction”, trad. „Reducere catalitică selectivă”) cu sistem de injecţie „AdBlue” garantează scăderea semnificativă a oxizilor de azot (NOx) din gazele de eşapament.

 • Ce este un filtru de particule?

  Filtrul de particule reprezintă o măsură pentru scăderea pulberilor în suspensie din motoarele diesel, iar mai recent şi a celor din motoarele pe benzină.