MAI MULTĂ RELEVANŢĂ ÎN CĂLĂTORIILE ZILNICE. MAI PUŢINĂ AMBIGUITATE.

Schimbarea metodelor legale de testare pentru consum de combustibil, emisii de CO₂ şi poluanţi.

MAI MULTĂ RELEVANŢĂ ÎN CĂLĂTORIILE ZILNICE. MAI PUŢINĂ AMBIGUITATE.Schimbarea metodelor legale de testare pentru consum de combustibil, emisii de CO₂ şi poluanţi.

Noul ciclu european de condus (pe scurt NEDC - New European Driving Cycle) a fost introdus în 1992. Această procedură a fost utilizată din acel moment pentru stabilirea valorilor consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2 ale automobilelor. Cu toate acestea, condiţiile din testul de laborator sunt dezavantajoase în ceea ce priveşte stabilirea realistă a valorilor consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2.


Astfel, din septembrie 2018, un nou ciclu de condus numit WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, trad. „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”) va înlocui NEDC.

Testul de laborator va fi însoţit de un test de emisii care măsoară în mod direct nivelul poluanţilor, în condiţii similare cu cele reale de condus: RDE („Real Driving Emissions”, trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”).


Noua procedură de testare îţi va permite să estimezi mai bine consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilului tău în viitor.

Citeşte în continuare

DE LA NEDC LA WLTP.

Valori mai realiste ale consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2, datorită condiţiilor de testare mai realiste.

Noua procedură de testare WLTP este bazată pe apropierea condiţiilor de testare de situaţiile din realitate, astfel valorile stabilite vor fi mult mai relevante pentru experienţa de condus reală. Schimbările includ atât condiţii de testare redefinite şi viteze de testare mai mari, cât şi durată mai mare de testare (30 de minute în loc de 20).


Pentru a stabili cu mai multă precizie valorile emisiilor de CO2, noua procedură de testare include atât echipamentele standard – ca în cazul anterior – cât şi echipamentele opţionale disponibile în automobil. Prin urmare, sunt comunicate două valori pentru fiecare model de automobil: cel mai scăzut şi cel mai ridicat standard al valorilor consumului de combustibil, în funcţie de aerodinamică, greutate şi rezistenţă la rulare. Datorită procedurii WLTP, vei putea evalua mai bine consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilului tău în viitor. În cazul unei configuraţii specifice a automobilului, valoarea standard individuală va fi indicată direct.


Deşi acest sistem de testare este foarte precis, pot apărea şi abateri. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 obţinute în călătoriile zilnice variază în funcţie de diverse condiţii precum topografia, climatul şi stilul personal de condus. Alţi factori care pot influenţa rezultatul sunt traficul, greutatea transportată şi sistemele utilizate în automobil, precum aerul condiţionat. Dar un lucru este clar: condiţiile de testare sunt mai realiste decât înainte, ceea ce înseamnă că se aşteaptă, în teorie, atât consum de combustibil şi emisii de CO2 mai mari, cât şi autonomie mai scăzută pentru automobilele electrice. Dar trebuie menţionat că acest lucru nu va avea niciun impact asupra consumului de combustibil sau autonomiei în situaţii reale de condus. În plus, BMW Group lucrează mereu la tehnologii noi pentru a scădea consumul de combustibil şi pentru a creşte autonomia.


BMW Group a început deja tranziţia spre noua procedură de testare şi îşi pregăteşte treptat portofoliul de produse cu automobile noi, versiuni noi de motorizare sau revizii tehnice. Acest lucru va asigura că toate automobilele din flota BMW sunt mereu în confirmitate cu cadrul legislativ în vigoare.


Din septembrie 2017 WLTP este obligatoriu pentru noile proceduri de omologare. Cu toate acestea, legislaţia mentionează că valorile măsurate cu WLTP vor fi, iniţial, comunicate printr-un calcul ce le transformă înapoi în valorile NEDC. Astfel, Comisia Uniunii Europene a creat o tehnică de corelaţie în acest scop, care va fi obligatorie pentru toţi producătorii de automobile. Această treaptă este creată pentru a simplifica tranziţia. Durata va depinde de legislaţia naţională respectivă şi, aşadar, va varia de la piaţă la piaţă.


Din septembrie 2018, toţi producătorii de automobile vor fi obligaţi să efectueze teste conform procedurii WLTP pentru automobile vândute atât în Uniunea Europeană, cât şi în Elveţia, Turcia, Norvegia, Liechtenstein, Israel şi Irlanda.


În final, până în decembrie 2020, toate ţările care adoptă legislaţia europeană pentru înmatricularea automobilelor trebuie să indice şi să comunice valorile WLTP, pentru toate automobilele.

Citeşte în continuare
„Noul test se va asigura că măsurătorile laboratorului reflectă mai bine performanţa automobilului pe şosea.”
Asociaţia producătorilor europeni de automobile

WLTP ÎN COMPARAŢIE CU NEDC.

Acestea sunt diferenţele specifice dintre procedura de testare veche şi cea nouă.

Procedură de testare
NEDC
WLTP

VALORI REALE ALE EMISIILOR DE CO₂.

Limitarea valorilor poluanţilor pe şosea.

În plus faţă de procedura WLTP, testele RDE („Real Driving Emissions”, trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”) vor fi de asemenea obligatorii pentru toţi producătorii de automobile din Uniunea Europeană, precum şi Elveţia, Turcia, Norvegia, Liechtenstein, Israel şi Irlanda, începând cu luna septembrie 2018. În cadrul testelor RDE, emisiile de poluanţi precum oxizii de azot (NOx) sunt măsurate direct în timpul condusului. Această metodă stabileşte valorile medii ale emisiilor la care te poţi aştepta în călătoriile zilnice.


Pentru a scădea mai mult valorile poluanţilor, BMW Group utilizează diverse tehnologii pentru scăderea emisiilor de noxe ale modelelor sale.


Măsurile sistemului „BluePerformance”, de exemplu, scad emisiile de oxizi de azot (NOx) la motoarele diesel. BMW Group utilizează instrumente cunoscute sub numele de convertoare catalitice pentru depozitarea oxizilor de azot cu scopul de a scădea emisiile de oxizi de azot. În plus şi în funcţie de model, „Selective Catalytic Reduction” (trad. „Reducere catalitică selectivă”, SCR) cu „AdBlue®” – o soluţie de uree – transformă până la 90% din oxizii de azot în vapori de apă şi nitrogen nepericulos.

BMW Group a fost primul producător de automobile care a folosit combinaţia de convertoare catalitice pentru depozitarea oxizilor de azot şi sistemul SCR la modelele produse în serie.


Din anul 2006, automobilele diesel au fost echipate cu filtru de particule în mod standard, cu scopul de a reduce emanarea particulelor. Aceste filtre încep să fie introduse, treptat, şi la motoarele pe benzină.


Astfel, BMW Group poate respecta limita scăzută a standardului EU6c de emisii de noxe, standard obligatoriu pentru toate automobilele noi începând cu luna septembrie 2018. Standardul EU6c de emisii de noxe stabileşte limite ale particulelor mai mici pentru automobilele cu motoare pe benzină, în comparaţie cu standardul EU6b. Aceleaşi limite se aplică şi automobilelor cu motoare diesel în cadrul ciclului de condus, pentru standardele EU6b şi EU6c.

Citeşte în continuare

STANDARDUL EU PENTRU EMISII DE NOXE.

STANDARDUL EU PENTRU EMISII DE NOXE.

Valori mai scăzute. Provocări mai mari.

Standardul EU de emisii de noxe defineşte limitele valabile ale emisiilor de noxe, precum oxizii de azot (NOx) şi pulberile în suspensie, în cadrul Uniunii Europene. Aceste limite diferă în funcţie de motor şi de modelul automobilului. Limitele cresc în mod constant, pentru protejarea mediului înconjurător şi pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, iar acest lucru creează noi provocări pentru producătorii de automobile.

RDE: NOUA PROCEDURĂ DE TESTARE DINTR-O PRIVIRE.

Află mai multe despre noua procedură de testare a poluanţilor.

SFATURI PENTRU UN CONDUS EFICIENT.

Chiar mai eficient pe şosea – cu tehnologiile inteligente şi măsurile de economisie a combustibilului de la BMW.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

Întrebările tale. Răspunsurile noastre.

 • Ce este WLTP?

  Abrevierea WLTP vine de la „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (trad. „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”).

  Aceasta reprezintă o nouă procedură de testare pentru stabilirea mai realistă a valorilor pentru consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor, care va fi obligatorie din punct de vedere legal pentru toate automobilele începând cu luna septembrie 2018. WLTP va înlocui procedura NEDC aplicabilă anterior.

 • Ce este ciclul de condus WLTP?

  Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale unui automobil depind, printre altele, de stilul de condus. Din acest motiv au fost adunate date din întreaga lume pentru procedura WLTP. Aceste date sunt utilizate pentru a defini patru faze reprezentative cu diferite viteze: scăzută, medie, ridicată şi foarte ridicată. În cadrul fiecăreia din aceste faze, există diverse nivele de acceleraţie, de frânare şi de oprire, pentru a ilustra situaţii relevante pentru condusul zilnic. Combinaţia acestor faze are ca rezultat ciclul de condus, care este comunicat printr-o valoare mixtă (medie) în detaliile producătorului. Pentru că automobilele electrice şi cele hibrid sunt folosite cu predominanţă în zone urbane, ciclul lor de condus include şi a cincea fază: consumul în oraş. Aceasta rezultă din condusul cu viteză mică şi medie.

 • Cum gestionează BMW Group noua procedură WLTP?

  BMW Group a început deja tranziţia spre noua procedură de testare şi îşi pregăteşte treptat portofoliul de produse cu automobile noi, versiuni noi de motorizare sau revizii tehnice. Acest lucru va asigura că toate automobilele din flota BMW sunt mereu în confirmitate cu cadrul legislativ.

  Ca idee generală: automobilele BMW Group respectă obligaţiile legale respective, iar rezultatele investigaţiilor oficiale la nivel naţional şi internaţional confirmă acest lucru.

 • Ce presupune WLTP pentru mine?

  Introducerea procedurii WLTP va semnala faptul că valorile indicate ale consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2 vor fi mai apropiate de cele din situaţiile de condus reale. Cu toate acestea, luând în considerare echipamentele speciale, WLTP va rezulta în valori mai realiste, pentru că acestea vor fi bazate pe configuraţia propriului automobil. În acelaşi timp, valorile mai realiste vor însemna şi cifre mai mari ale consumului de combustibil şi ale emisiilor de CO2 pentru automobilele cu motor cu ardere internă şi autonomie mai scăzută pentru automobilele electrice (inclusiv modelele hibrid „plug-in”).

 • Ce este RDE?

  Abrevierea RDE vine de la „Real Driving Emissions” (trad. „Emisii de CO2 generate în condiţii reale de condus”). Aceasta este o procedură nouă de stabilire a poluanţilor, precum oxizii de azot (NOx) şi cantitatea de particule. Aspectul cel mai important este faptul că măsurătorile se realizează pe şosea în condiţii de condus realiste, nu în laborator. Un dispozitiv numit „Portable Emissions Measurement System” (trad. „Sistem portabil de măsurare a emisiilor de noxe”, pe scurt PEMS) este ataşat în acest scop de sistemul de evacuare al automobilului de test.

 • Ce este EU6?

  Euro 6 reprezintă numele standardului curent de emisii de noxe pentru poluanţi. Acesta defineşte valori maxime mai mici pentru emisiile poluante cum este oxidul de azot (NOx), în comparaţie cu EU5. Începând cu luna septembrie 2018*, standardul EU6c de emisii de noxe va deveni obligatoriu, iar în comparaţie cu standardul EU6b, acesta indică limite mai mici pentru emisiile poluante al automobilelor cu motor pe benzină. Aceleaşi valori limită se aplică şi pentru automobilele cu motoare diesel în cadrul ciclului de condus, pentru standardele EU6b şi EU6c. Standardele EU6d-TEMP aplicat din luna septembrie 2019* şi EU6d aplicat din luna ianuarie 2021* vor scădea din nou valorile limită ale emisiilor pouante, conform procedurii RDE.

  * Se aplică la toate automobilele noi. Fiecare tip de automobil nou va fi supus noilor standarde pentru emisii de noxe cu 1 an mai devreme.

 • Ce înseamnă „Selective Catalytic Reduction” (trad. „Reducere catalitică selectivă”, SCR)?

  Pentru a scădea şi mai mult valorile emisiilor de noxe, în sistemul de evacuare al motoarelor diesel este introdus „AdBlue®”. „Selective Catalytic Reduction” (trad. „Reducere catalitică selectivă”, SCR) cu „AdBlue®” scade până la 90% din oxidul de azot. Astfel, în motor rămân doar vapori de apă, azot şi CO2.

 • Ce este „BluePerformance”?

  BMW utilizează tehnologia „BluePerformance” pentru a scădea şi mai mult emisiile de oxizi de azot (NOx) ale automobilelor. Această tehnologie creşte performanţa motoarelor diesel în ceea ce priveşte emisiile de noxe. În plus faţă de filtrul de particule diesel şi de convertorul catalitic pentru depozitarea oxizilor de azot (NOx), la anumite modele convertorul catalitic SCR („Selective Catalytic Reduction”, trad. „Reducere catalitică selectivă”) cu sistem de injecţie „AdBlue®” garantează scăderea semnificativă a oxizilor de azot (NOx) din gazele de eşapament.

 • Ce este un filtru de particule?

  Filtrul de particule reprezintă o măsură pentru scăderea emisiilor motoarelor diesel şi motoarelor pe benzină.

 • Ce înseamnă WLTP pentru automobilele electrice şi cele hibrid?

  Pentru că automobilele electrice şi cele hibrid sunt folosite cu precădere în zone urbane, WLTP oferă, pe lângă cele patru faze de viteză (scăzută, medie, ridicată şi foarte ridicată) şi o a cincea fază de testare: consumul în oraş. Această fază îmbină vitezele scăzute şi medii şi este concepută pentru a reflecta în mod ideal situaţia de condus din mediul urban. În plus, aceasta permite o estimare mai realistă a autonomiei.