MĂSURILE DE PROTECŢIE CU PRIVIRE LA INFORMAŢIILE DE LOCALIZARE.

Anumite servicii pot fi oferite doar în cazul în care dezvălui locaţia ta sau pe cea a automobilului tău. Tratăm cu toată seriozitatea confidenţialitatea informaţiilor despre locaţie.

Următoarele măsuri de protecţie sunt aplicate informaţiilor privind locaţia (inclusiv informaţiile accesate ca parte a procesului de service al automobilului):

 

  • sunt reţinute doar într-o formă asociată cu tine sau cu automobilul tău atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul consimţit;
  • sunt obţinute sau accesate doar în această formă atunci când este necesar pentru a furniza serviciul solicitat sau în cazul în care suntem obligaţi să păstrăm şi/ sau să furnizăm informaţiile conform legii (iar în cazul în care suntem obligaţi să furnizăm informaţiile către organele de drept sau orice altă terţă parte, vă vom informa, cu excepţia cazului în care acest lucru ar aduce prejudicii prevenirii sau detectării unei infracţiuni sau dacă nu ni se permite să facem acest lucru);
  • informaţiile despre locaţia automobilului şi informaţiile despre locaţia dispozitivului nu sunt sincronizate decât dacă este necesar pentru furnizarea serviciului solicitat;
  • orice altă utilizare a informaţiilor despre locaţie în scopuri analitice va fi efectuată în mod ireversibil pe seturi de date anonime.

 

Noi şi dealerul putem avea acces la informaţiile privind localizarea automobilelor, iar BMW AG poate avea acces la informaţiile despre locaţia dispozitivului prin serviciile pe care le furnizează (de exemplu, ConnectedDrive).

Ai primit o descriere detaliată a informaţiilor despre locaţie obţinute pentru a furniza un serviciu dependent de informaţiile despre locaţie, atunci când ai achiziţionat iniţial automobilul sau când ai activat sau ai configurat serviciul ori aplicaţia (de exemplu, ConnectedDrive sau aplicaţia BMW Connected). Te rugăm să reţii faptul că este posibil să nu-ţi putem oferi anumite funcţii ale serviciilor noastre dacă limitezi colectarea informaţiilor despre locaţie.

Citeşte în continuare