BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Utilizarea informaţiilor tale, menţionată anterior, este permisă în temeiul legislaţiei UE privind protecţia datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:

 

  • în cazul în care ţi-ai dat acordul (ţi-a fost prezentat un formular de consimţământ în legătură cu orice astfel de utilizare, iar consimţământul ţi-l poţi retrage în orice moment);
  • dacă sunt necesare pentru încheierea sau executarea contractului semnat cu tine;
  • dacă sunt necesare pentru a ne conforma obligaţiilor legale;
  • dacă le folosim pentru a realiza un interes legitim şi motivele pentru care le folosim depăşesc orice prejudiciere a drepturilor tale de protecţie a datelor (interesele noastre legitime includ cercetarea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor legate de automobile);
  • dacă sunt necesare pentru ca noi să apăram, să urmărim sau să formulăm o pretenţie împotriva ta sau a unei terţe părţi.

 

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri; unde este cazul, le vom identifica şi le vom comunica cât mai curând posibil, după ce vom lua la cunoştinţă de acestea.

Citeşte în continuare